photo7.jpgconference3.jpgphoto8.jpglogocz.jpgphoto1.jpgphoto2.jpgphoto3.jpg


XIII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
31 MARCA 2017 (PIĄTEK) GODZ. 9.30 - 16.00


Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbędzie się w dniu 31 marca 2017r. (piątek) w godz. 9.30 - 16.00 w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach.

Temat tegorocznego Forum to Biblioteka pomaga w czytaniu.

Patronat honorowy:

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Śląskiego

Honorowy Patronat Śląskiego Kuratora Oświaty

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta KatowicePatronat medialny:

"Ogniskowiec"


Zagadnienia

Podczas XIII Forum poruszane zostaną następujące zagadnienia:
¤ biblioteka jako miejsce rozwijania kompetencji czytelniczych, biblioteczne projekty czytelnicze
¤ promocja działalności biblioteki
¤ biblioteka w środowisku lokalnym
¤ specyfika działalności czytelniczej bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych
¤ inne.

13 Forum, 13 prelegentów, 31 marca

Podczas XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego wysłuchamy 13 wystąpień m. in.:

Etyka Bibliotekarzyks. prof. dr hab. Henryk Olszar, Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej;
Kompetencje międzykulturowe pracowników bibliotek - dr Małgorzata Gwadera, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.  Systematyczna praca z dzieckiem gwarancją czytelnictwaHelena Legowicz, Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska);
Centrum Europejskiego Wolontariatu w Bibliotece Regionalnej Karwina - Markéta Kukrechtová, Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska);
Nowe (?) wyzwanie dla bibliotekarza, czyli pomóc dziecku, które ma problemy w czytaniu dr Edyta Antoniak-Kiedos, Biblioteka Śląska;
Wstąp, zobacz... i czytaj! Biblioteka pedagogiczna pomaga w czytaniu - Ewa Piątek, Anna Musiał, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach;
Rola organizatora w bibliotekach publicznych-Małgorzata Mazur, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach;
Wariatka, która czyta! - Marta Fox, autorka książek;
Budzimy apetyt na książki! - Joanna Lewandowska,Wydawnictwo Akapit Press.

Przewidziano także komunikaty m. in.:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-2017 - 100 lat w służbie bibliotek i bibliotekarzy - Sylwia Błaszczyk, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Organizatorzy:


Biblioteka Śląska
Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie

przy współudziale:
Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska)
Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie (Republika Słowacka)
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie
Duszpasterstwa Akademickiego Bibliotekarzy w Katowicach.

Planowany przebieg konferencji:

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników i zwiedzanie wystaw

9.30 Powitanie zebranych
9.45 Przemówienia gości
10.15 Referaty cz. 1
12.30 - 13.00 Przerwa kawowa, zwiedzanie wystaw
13.00 Referaty cz. 2
14.45 Dyskusja
15.00 Podsumowanie, zamknięcie obrad
15.15 Zwiedzanie Biblioteki Śląskiej.

Espozycja wydawnictw:

Podczas Forum swoją ofertę prezentować będzie Wydawnictwo Akapitpress.

Materiały promocyjne przekażą:

- Agencja Sukurs - wydawca miesięcznika "Biblioteka w Szkole" ,

- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice ,

- Urząd Miasta Katowice

- Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" ,

- Związek Nauczycielstwa Polskiego .Zgłoszenia udziału:

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy: nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek publicznych, naukowych, pedagogicznych, kościelnych, dyrektorów bibliotek i szkół, gości, osoby zainteresowane czytelnictwem i książką, media.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale w konferencji.

Zgłoszenia udziału zawierające dane (imię i nazwisko uczestnika, miejsce pracy, e-mail kontaktowy, informację, czy będą Państwo zwiedzać Bibliotekę Śląską) prosimy kierować na adres: klementinum@autograf.pl.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 24 marca 2017r.

180 osób zgłosiło już swój udział w Forum!
Zapraszamy!Informacje: Renata Sowada klementinum@autograf.plAktualizacja: 20.03.2017.
Poprzednie Fora Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 2005 - 2016:

I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie 2005
II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielsku - Białej 2006
III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach 2007
IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Rybniku 2008
V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie 2009
VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach 2010
VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielsku - Białej 2011
VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Cieszynie 2012
IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Sosnowcu 2013
X Jubileuszowe Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie 2014
XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Dąbrowie Górniczej 2015
XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zabrzu 2016