photo7.jpgconference3.jpgphoto8.jpglogo1.jpgphoto1.jpgphoto2.jpgphoto3.jpg

V FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
25 MARCA 2009 (ŚRODA) GODZ. 9.00 - 15.00
SPRAWOZDANIE
z V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie TUTAJ

Relacja TV Orion w Częstochowie TUTAJ

Link do zdjęć ze strony rybnickich nauczycieli bibliotekarzy TUTAJ

Link do artykułu w Gazecie Częstochowskiej TUTAJ

Pismo Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich TUTAJ

Pismo z Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP TUTAJTemat: Przyszłość bibliotek – biblioteki przyszłości

MIEJSCE: CENTRUM KONGRESOWE AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE, UL. PUŁASKIEGO 4/6

Honorowy patronat:
Marszałek Województwa Śląskiego - dr Bogusław Śmigielski
Wojewoda Śląski - mgr Zbigniew Łukaszczyk
Śląski Kurator Oświaty - mgr Stanisław Faber
Prezydent Miasta Częstochowy - dr inż. Tadeusz Wrona

Patronat medialny: „PORADNIK BIBLIOTEKARZA”

Lokalny patronat medialny: "Częstochowski Biuletyn Oświatowy"

Organizatorzy:
¤ Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie,
¤ Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie,
¤ Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie,
¤ Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej,
¤ Biblioteka Publiczna w Częstochowie,
¤ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie,
¤ Akademia Polonijna w Częstochowie,
¤ Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku - Białej,
¤ Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.


Cel:
- promocja działalności biblioteki,
- zwrócenie uwagi na istotne funkcje biblioteki,
- integracja środowiska bibliotekarzy,
- wymiana doświadczeń zawodowych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
- zadania biblioteki w społeczeństwie informacyjnym,
- współczesne funkcje biblioteki,
- nowe technologie w bibliotece,
- przyszłość bibliotek,
- biblioteka w przyszłości,
- bibliotekarz wobec nowych wyzwań,
- działalność promocyjna bibliotek,
- biblioteka szkolna a nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Uczestnicy:
Nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, prelegenci, zaproszeni goście, media.


PROGRAM V FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

9.00 Powitanie zebranych i otwarcie konferencji - dr Renata Sowada

9.05 – 9.30 Wystąpienia gości

Prezentacja Akademii Polonijnej – dr Dagmara Bubel, Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie

9.30 – 9.50 Częstochowa literackaprof. dr hab. Elżbieta Hurnikowa, Kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej XX w. i Literatury Najnowszej Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

9.50 – 10.05 Současná knihovna a jiné paměťové instituce? - Doc. PhDr. Milada Písková, CSc., Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska)

10.05 – 10.20 E-learning - nowe zadania dla bibliotek. Wybrane aspektydr Renata Frączek, dr Izabela Swoboda, Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.20 – 10.40 Information or Knowledge Society?PhDr. Jindra Planková, Ph.D., Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska)

10.40 – 11.00 Usługi elektroniczne Słowackiej Biblioteki Narodowej krokiem w przyszłośćdr Darina Janovska, mgr Tomasz Trancygier, Słowacka Biblioteka Narodowa w Martinie (Republika Słowacji)

11.00 – 11.10 „Poradnik Bibliotekarza” – czasopismem edukacyjnym - mgr Jadwiga Chruścińska, redaktor naczelna „Poradnika Bibliotekarza”

11.10 – 11.25 Biblioteka szkolna z globalnej perspektywy - próba podjęcia zagadnienia roli nauczyciela bibliotekarza i biblioteki szkolnej w społeczeństwie wiedzy - mgr Katarzyna Urbaniec, Bielski Oddział TNBSP

11.25 – 11.30 Prezentacja wydawnictwa ProgMan


11.30 – 12.00 PRZERWA KAWOWA


12.00 – 12.20 Futurystyczna wizja "śmierci książki". Konsekwencje społeczne i psychologicznedr Małgorzata Gwadera, Zakład Czytelnictwa Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

12.20 - 12.40 W stronę bibliotekarstwa na miarę czasów - mgr Remigiusz Lis, wicedyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

12.40 – 13.00 Małe Okno na wielki świat - dr Halina Molin, dyrektor Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska)

13.00 – 13.20 Czy biblioteka ma przyszłość? Rozważania bibliotekarki z 30 - letnim stażemmgr Helena Legowicz, Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska)

13.20 – 13.35 Działania promocyjne biblioteki na przykładzie Biblioteki Publicznej im. W. Biegańskiego w Częstochowiemgr Beata Grzanka, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Częstochowie

13.35 – 13.50 O bibliotekach przyszłości czy raczej o przyszłości bibliotek - mgr Bogusława Nasalska, Bielski Oddział TNBSP

13.50 – 14.00 Kolekcja przewodników turystycznych tworzona w Bibliotece Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie jako forma promocji zbiorów - mgr Barbara Andrzejewska, Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

14.00 – 14.15 Idea Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiegodr Renata Sowada, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie

14.15 – 14.45 Dyskusja. Rozwiązanie konkursów

14.45 – 15.00 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji


Od godz. 15 - zwiedzanie Biblioteki Akademii Polonijnej i Starej Biblioteki Jasnogórskiej.


Prosimy o punktualne przybycie. Rejestracja uczestników od godz. 8.15.
Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie konferencji.


TRANSMISJA INTERNETOWA: strona internetowa Akademii Polonijnej.


Teksty referatów wygłoszonych podczas Forum zostaną udostępnione
na łamach Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego i czasopism bibliotekarskich.List gratulacyjny prof. Jerzego Buzka TUTAJ
STARA BIBLIOTEKA JASNOGÓRSKA

otwiera swoje podwoje dla uczestników Forum.
Za zgodą Przeora Klasztoru Jasnogórskiego grupa 30 uczestników, w dwóch turach po 15 osób, zwiedzi Starą Bibliotekę na Jasnej Górze - perłę wśród bibliotek polskich.
Udział w zwiedzaniu wezmą goście z zagranicy oraz prelegenci, a także osoby wytypowane przez organizatorów Forów w poprzednich latach.
Przewidzieliśmy minimum 4 miejsca dla uczestników naszych konkursów. Zapraszamy więc do uczestnictwa w konkursach.
Oczywiście nadal pozostaje możliwość zwiedzenia Biblioteki Akademii Polonijnej zgodnie z programem.
INFO O STAREJ BIBLIOTECE JASNOGÓRSKIEJKONKURSY DLA UCZESTNIKÓW FORUM:

1. KONKURS - WIZYTÓWKA Nowość - TUTAJ!!!


2. KONKURS DLA UCZESTNIKÓW V FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO TUTAJ


3. KONKURS REJESTRACJA E-MAIL TUTAJ
Termin zgłoszeń do tego konkursu minął 20 marca 2009.


4. KONKURS INTERNETOWY DLA BIBLIOTEKARZY TUTAJ
Termin zgłoszeń do tego konkursu minął 15 marca 2009.
Otrzymaliśmy 14 zgłoszeń, około 20 osób zaangażowało się w działania konkursowe.
Informacja na stronie konkursu.

Nagrody - wydawnictwa multimedialne: sponsorowane przez firmę ProgMan Software progman.jpg
1 x program Biblioteka Szkolna;
1 x program Dyplomy.

Nagrody książkowe - sponsorowane przez:
1. Wydawnictwo Szkolne PWN,
2. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP,
3. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - wydawcę miesięcznika Poradnik Bibliotekarza,
4. Wydawnictwo REA.

Urząd Miasta Częstochowy przekazał wydawnictwa oraz płyty DVD na nagrody oraz materiały promocyjne miasta dla uczestników Forum.
EKSPOZYCJA WYDAWNICTW:

Podczas Forum swoją ofertę prezentować będą m.in.:
1. ProgMan Software,
2. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP,
3. Wydawnictwo Szkolne PWN,
4. Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" - wydawca tygodnika Głos Nauczycielski,
5. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - wydawca miesięcznika Poradnik Bibliotekarza,
6. Agencja Sukurs - wydawca miesięcznika Biblioteka w Szkole,
7. Wydawnictwo Raabe - wydawca dwumiesięcznika Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji,
8. Wydawnictwo REA,
9. Wydawnictwo Pointa,
10.Wydawnictwo Videograf II.
REJESTRACJA UCZESTNICTWA:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
Informacje:
klementinum@autograf.pl

Rejestracja e-mailowa została zakończona w dniu 20 marca 2009.
Zarejestrowało się 286 uczestników Forum.

Rejestracja pozostałych uczestników będzie możliwa w recepcji Forum w dniu konferencji
.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Osobom niezarejestrowanym nie zapewniamy wszystkich materiałów konferencyjnych.

bike.jpg
DOJAZD: Mapa Częstochowy - strona internetowa Urzędu Miasta Częstochowy
LOKALIZATOR INTERNETOWY: Zumi.pl
KOMUNIKACJA: inne informacje
Mapa płatnej strefy parkowania w Częstochowie :TUTAJ
Proponujemy bezpłatne parkowanie w okolicy Jasnej Góry - parkingi wzdłuż ulic: 7 Kamienic, św. Barbary.

Poprzednie Fora Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 2005 - 2008:

I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie
II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielsku - Białej
III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach
IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Rybniku
W Forum będą uczestniczyć przedstawiciele firmy LANius s.r.o. - dystrybutora programów komputerowych dla bibliotek w Republice Czeskiej - wchodzącego na rynek polski.Strona jest sukcesywnie aktualizowana. Zapraszamy więc do wielokrotnego jej odwiedzania.
Aktualizacja: 06.04.2009


Informacje na temat konferencji także w e-Kurierze NB.
Strona e-Kuriera NB została nominowana do udziału w konkursie na najlepszą stronę miesiąca.
Podium to nieustający konkurs na najlepsze strony w Republice WWW. Prosimy o odwiedzenie strony e-Kuriera NB i głosowanie.
Głosowania wymaga pewnego zaangażowania, ale prosimy o poświęcenie swojego bezcennego czasu! Głosować można raz na 24 godziny!

Kolejne planowane Fora Bibliotekarzy Województwa Śląskiego:
2010 - Katowice (Biblioteka Śląska),
2011 - Bielsko - Biała.

Kolejne planowane spotkania bibliotekarzy w Częstochowie:
VI Regionalne Forum Bibliotekarzy - październik 2009,
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach" - październik 2010.