photo7.jpgconference3.jpgphoto8.jpglogocz.jpgphoto1.jpgphoto2.jpgphoto3.jpg


VI FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
18 MARCA 2010 (CZWARTEK) GODZ. 9.00 - 15.30

W Forum uczestniczyło ponad 300 osób, wśród nich obecni byli: zaproszeni goście, prelegenci, dyrektorzy bibliotek, nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, redaktorzy czasopism bibliotekarskich, przedstawiciele wydawnictw.

Dziękujemy za tak liczny udział i zapraszamy do obejrzenia zdjęć i zapoznania się ze sprawozdaniem.

SPRAWOZDANIE
z VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach TUTAJ

Link do galerii Biblioteki Śląskiej TUTAJ

Link do zdjęć ze strony rybnickich nauczycieli bibliotekarzy TUTAJ

Link do zdjęć ze strony bielskich nauczycieli bibliotekarzy TUTAJTemat: OD BIBLIOTEKI DO MEDIATEKI

Miejsce:
Aula Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach przy ul. Francuskiej 12 (budynek Biblioteki Śląskiej)Honorowy patronat:

Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski
Wojewoda Śląski - Zbigniew Łukaszczyk
Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber
Prezydent Miasta Katowice - Piotr Uszok
Patronat medialny: „PORADNIK BIBLIOTEKARZA”

Organizatorzy:

¤ Biblioteka Śląska w Katowicach,
¤ Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie,

przy współudziale:

¤ Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliotekarskiej przy Śląskim Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach,
¤ Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach,
¤ Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
¤ Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach,
¤ Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej,
¤ Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie,
¤ Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie,
¤ Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku - Białej.


Cel:
- promocja działalności biblioteki,
- zwrócenie uwagi na istotne funkcje biblioteki,
- integracja środowiska bibliotekarzy,
- wymiana doświadczeń zawodowych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
- zmiany organizacyjne w bibliotece,
- e-learning w bibliotece,
- współczesne problemy bibliotek i bibliotekarzy,
- obecny profil zbiorów bibliotecznych,
- komputeryzacja bibliotek,
- użytkownicy bibliotek,
- standardy w bibliotece,
- reforma a biblioteka szkolna,
- internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej.

Uczestnicy:
Nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, prelegenci, zaproszeni goście, media.


Program VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego – Katowice, 18 marca 2010 r.

8.30 Rejestracja uczestników
9.00 Zwiedzanie prezentacji wydawnictw

9.30 Powitanie zebranych - dr Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie

9.40 Otwarcie konferencji prof. zw. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej

10.00 Wystąpienia gości

10.15 Biblioteki szkolne w Polsce - problemy i perspektywy rozwoju - prof. dr hab. Bogumiła Staniów, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

10.35 K problematice současnych školnich knihoven - Z problematyki współczesnych bibliotek szkolnych (referat w j. czeskim) - Doc. PhDr. Milada Písková, CSc., Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska)

10.55 Użytkownicy Systemu biblioteczno-informacyjnego Virtua ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań Słowackiej Biblioteki Narodowej - dr Darina Janovská i mgr Tomasz Trancygier, Słowacka Biblioteka Narodowa w Martinie (Republika Słowacji)

11.15 Standardy biblioteczne w Republice Czeskiej - mgr Helena Legowicz, Oddział Literatury Polskiej, Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska)

11.35 Biblioteka to nie tylko udostępnianie. Wieloaspektowość działań dla lokalnego środowiska na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach - mgr Barbara Michałek, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

11.55 Komercyjne wykorzystanie e-learningu przez firmę ProgMan S.A.Paweł Górski

12.05 Prezentacja Firmy Chris

12.15 – 13.00 Przerwa kawowa i zwiedzanie prezentacji wydawnictw

13.00 Szkolne Centrum Informacji wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego - dr Małgorzata Gwadera, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

13.20 Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 - mgr Sylwia Błaszczyk, Biblioteka Śląska w Katowicach, Zarząd Okręgu SBP

13.40 Czasopisma bibliotek pedagogicznych na przykładzie "Dialogów Bibliotecznych - mgr Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

14.00 Dopomóc zmianom - mgr Katarzyna Urbaniec, Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, Oddział TNBSP w Bielsku-Białej

14.20 Konkursy i turnieje czytelnicze - mgr Gabriela Bonk, Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, Oddział TNBSP w Rybniku

14.40 Słów kilka o współpracy bibliotek - dr Renata Sowada, Biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie, Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie

15.00 Dyskusja i rozwiązanie konkursów dla uczestników

15.20 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

15.30 Zwiedzanie Biblioteki Śląskiej


Ekspozycja wydawnictw.
Swoją ofertę prezentować będą m.in.:

1. ProgMan Software z Gdyni progman.jpg,
2. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna z Warszawy,
3. F.P.H.U. Rapex z Łodzi,
4. Wydawnictwo Edukacyjne ZNP z Kielc,
5. Oficyna Wydawnicza Atut z Wrocławia,
6. Firma CHRIS z Krakowa,
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,
8. Biblioteka Śląska w Katowicach.

Sponsorzy nagród w konkursach:
1. ProgMan Software z Gdyni,
2. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON,
3. F.P.H.U.Rapex z Łodzi.

Materiały promocyjne przekazali:
1. Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" - wydawca tygodnika "Głos Nauczycielski",
2. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - wydawca miesięcznika "Poradnik Bibliotekarza",
3. Wydawnictwo Raabe - wydawca dwumiesięcznika "Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji,
4. Agencja Sukurs - wydawca miesięcznika "Biblioteka w Szkole"
5. Europe Direct Katowice,
6. Lanius s.r.o.(Republika Czeska).


REJESTRACJA UCZESTNICTWA:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
Informacje i rejestracja uczestników:
klementinum@autograf.pl

300 osób już dokonało rejestracji e-mailowej.

Rejestracja została zakończona!!!


Dziękujemy!!!KONKURSY DLA BIBLIOTEKARZY

Już można wziąć udział w dwóch konkursach:

1. KONKURS DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW VI FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

2. KONKURS INTERNETOWY DLA BIBLIOTEKARZY.

DOJAZD: mapka informacyjna.

Poprzednie Fora Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 2005 - 2009:

I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie 2005
II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielsku - Białej 2006
III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach 2007
IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Rybniku 2008
V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie 2009
Strona jest sukcesywnie aktualizowana. Zapraszamy więc do wielokrotnego jej odwiedzania.
Aktualizacja: 06.04.2010


Informacje na temat konferencji także w e-Kurierze NB.

Kolejne planowane Fora Bibliotekarzy Województwa Śląskiego:
2011 - Bielsko - Biała

Kolejne planowane spotkania bibliotekarzy w Częstochowie:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach" - październik 2010.